02/08/2018

Co robimy

KLUB PUSZCZA jest świetlicą socjoterapeutyczną i środowiskową od 8 lat działającą przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie prowadzoną przez fundację ReStart. Jesteśmy specjalistyczną placówką wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży od 6 do 15 roku życia oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Zajęcia w KLUBIE PUSZCZA odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 14.00 – 18.00,            a udział w nich jest całkowicie bezpłatny, ponieważ nasze działania są finansowane ze środków miasta Puszczykowo.  W zajęciach może uczestniczyć każdy, kto chce rozwijać swoje mocne strony i talenty, zwiększyć swoją koncentrację, motywację do nauki lub zmierzyć się ze swoimi kłopotami. Czas spędzony w KLUBIE PUSZCZA, to okazja do spotkań z ciekawymi i inspirującymi ludźmi oraz do wspólnych wyjazdów.

Ważnym elementem naszych działań jest całościowe ujęcie rodziny, dlatego w projekcie przewidujemy prowadzenie zajęć również dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy.